کابل تبدیل USB به لایتنینگ تسک...

با توجه به محدودیت کالا، لطفا تماس بگیرید