کابل انتقال صدا ۳.۵ میلی متری ...

با توجه به محدودیت کالا، لطفا تماس بگیرید