چند راهی برق تسکو مدل TPS 536...

با توجه به محدودیت کالا، لطفا تماس بگیرید